COLOCATIONSKOLAN DEL 1:
Varför Colocation?

Colocationskolan del 1

Varför colocation?

Beslutet om vilken plats din IT-miljö står på är en viktig fråga och något som borde utvärderas noggrant. Man kan generellt sett dela in dina valmöjligheter i fyra kategorier:

1. Drift av IT-miljö på kontoret.
2. Drift av sin miljö i egen datahall.
3. Outsourcing av hela miljön till driftleverantör.
4. Colocation hos en expert. 

Det finns både för och nackdelar med samtliga alternativ men hållbarhet, framtidskompabilitet och flexibilitet borde vara ledstjärnor när du fattar beslut om var du placerar din IT, vilket är anledning att titta närmare på en colocationlösning.

Ladda ner vårt utbildningsmaterial för att få en genomgång i hur du kan orientera dig mellan de olika alternativen och vilka faktorer som borde vägas in i beslutet om colocationpartner.