COLOCATIONSKOLAN DEL 6:
Fysisk säkerhet

Colocationskolan del 6

Fysisk säkerhet

De flesta företag och organisationer spenderar mycket tid och pengar på olika typer av cybersäkerhetslösningar för att skydda sina digitala tillgångar - och det kan handla om allt ifrån brandväggar till intrångsskydd.  Men vad som ofta glöms bort eller kommer lite i skymundan är den fysiska säkerheten i och omkring den plats som hårdvara är placerad – ofta någon form av datacenter. I takt med att IT blir mer och mer verksamhetskritiskt bör tydliga och höga krav ställas även på den fysiska säkerheten för ert datacenter. Det kan även vara läge att tänka till kring hur era leverantörer arbetar, vilka rutiner och processer de använder, vilka certifieringar de innehar och hur detta matchar era och era kunders behov och kravställning.

I det här utbildningsmaterialet får du lära dig vad som är viktigt att tänka på gällande fysisk säkerhet i, vid och runt ditt datacenter.