Data i molnet eller på marken

Data i molnet eller på marken

Du som följer diskussionerna kring IT-säkerhet och hur data ska och bör lagras har nog förstått att det biland råder en hel del förvirring på ämnet. På ena sidan står det offentliga myndigheterna med organisationer som eSam (eSamverkansprogrammet) och på den andra sidan står de stora molnleverantörerna. Och mitt i detta finns regelverk som GDPR, ny säkerhetsskyddslag och amerikanska Cloud Act. 

I denna guide försöker vi reda ut centrala begrepp, lagar och rekommendationer och ger dig en väg framåt för hur - och var - du borde lagra din data.

placeholder