Analys, trender och spaning om en allt viktigare
Datacenterindustri

En rapport av Radar Ecosystem Specialists

Djupdyk i trender, förutsättningar och framtidsspaningar om datacenterindustrin i Sverige 2020

I ett land som Sverige med höga produktionskostnader samt stor förädling spelar användandet av teknik och IT stor roll för vår produktivitet och vår konkurrenskraft. Förmågan att kunna utnyttja modern teknik på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt beror av tillgänglighet till datacenterkraft. 

Datacenterindustrin är därför en viktig industri för att främja utveckling i alla branscher i Sverige. I den här rapporten får du ta del av analyser gällande branschen idag, hur den påverkats av pandemin och hur den spås se ut i framtiden.

Ladda ned rapporten i sin helhet kostnadsfritt genom att fylla i formuläret.