Hybrid IT

Radar Ecosystem Specialists och Conapto ger dig

Hybrid IT - det bästa av två världar

Hybrid IT är kombinationen av molnbaserade lösningar med IT som är kvar on-site med övrig verksamhet eller exempelvis hos en colocationleverantör. Radars research visar på att mer än hälften av svenska IT-organisationer är av åsikten att outsourcing frigör interna resurser, vilket innebär att IT-organisationers kraft kan fokuseras på verksamhetsstöd snarare än drift och underhåll. Vill du läsa mer om synergieffekter colocation för med sig? Vill du ha tips om hur du kan lägga en molnstrategi som ger dig lika mycket flexibilitet som det ger innovationskraft? Ladda ned guiden för att få koll på hybrid IT. 

Guiden är producerad av Conapto och Radar Ecosystem Specialists.