Nya villkor i industrialiseringens spår

Radar Ecosystem Specialists och Conapto ger dig

Nya villkor i industrialiseringens spår

IT-branschen befinner sig i en industrialiseringsprocess som påverkar hela IT-ekosystemet. Radar har från sin position i det nordiska IT-ekosystemet observerat hur de storskaliga molnfabrikerna standardiserat en stor del av IT-marknadens produkt- och tjänsteutbud. Konsumtionen av molntjänster i Sverige befinner sig som bekant på höga nivåer och molnutnyttjandet växer för var dag. I vår guide Nya villkor i industrialiseringens fotspår får du värdefulla insikter om hur IT-industrialiseringen påverkar dig och hur du vänder den till din fördel.

Läs ett smakprov ur rapporten här:

IT-branschen befinner sig i en industrialiseringsprocess som påverkar hela IT-ekosystemet. Radar har från sin position i det nordiska IT-ekosystemet observerat hur de storskaliga molnfabrikerna standardiserat en stor del av IT-marknadens produkt- och tjänsteutbud. Konsumtionen av molntjänster i Sverige befinner sig som bekant på höga nivåer och molnutnyttjandet växer för var dag. För IT-organisationer blir det viktigt att vald molndistributionsmodell korrelerar med verksamhetens övergripande förväntningar vad gäller IT-kostnader, säkerhet och tillgänglighet men även med eventuell egenproducerad IT. Hur molntjänster integreras är allt viktigare, och därmed hur verksamheter optimerar molnanvändandet för att nå förväntat resultat och sökt innovationsförmåga, dvs. hög molnmognad. Till de fördelar Radar har uppmätt att organisationer med hög molnmognad uppnår hör framför allt; en högre kostnadseffektivitet, förbättrad innovationsförmåga samt nya möjligheter till stöd av kärnverksamheten.

Ladda ned rapporten i sin helhet kostnadsfritt genom att fylla i formuläret.

Guiden är producerad av Conapto och Radar Ecosystem Specialists. 

placeholder