Tema Säkerhet:
Mogen eller omogen?
Proaktiv eller reaktiv?

Radar Ecosystem Specialists och Conapto ger dig

Tema Säkerhet: Mogen eller omogen? Proaktiv eller reaktiv?

Cybersäkerhet och informationssäkerhet är något alla aktörer måste förstå och aktivt arbeta med som har någon form av IT-konsumtion. Oavsett bransch, organisationsstruktur eller storlek måste risker, lagstiftning och hotbilder kopplade till IT och dataflöden tas i beaktning och utvärderas löpande. Etablerandet av rutiner och processer för detta behövs inte enbart för att leva upp till lagkrav utan även som en förutsättning för att hantera risk och framstå som seriös och pålitlig gentemot kunder, samarbetspartners och samhället. I vår guide Tema Säkerhet: Mogen eller omogen? Proaktiv eller reaktiv? får du värdefulla insikter om hur du med en proaktiv säkerhetsstrategi kan generera affärsnytta och bygga förtroende för ditt varumärke.

Läs ett smakprov ur rapporten här:

Debatten kring informationssäkerhet, dels på ett nationellt plan men även inom ramen för EU, är ett naturligt inslag i sammanhang där affärsmöjligheter med digitalisering diskuteras. Inom svensk offentlig sektor har detta resulterat i svåra diskussioner om ansvar och ansvarsfördelning, bl.a. vem som bär ansvar för korrekt hantering av data under och efter upphandlingar samt efterlevnadskontroller över tid. Något som, med hänsyn tagen till den senaste tidens incidenter och regulatoriska skärpningar på informationssäkerhetsområdet internationellt, inte är särskilt förvånande. Men även inom privat sektor omfattas verksamheter som traditionellt inte betraktat bl.a. informationssäkerhet som verksamhetskritiskt, av lagstiftning som förutsätter att en viss kompetensnivå finns inom organisationen.

Ladda ned rapporten i sin helhet kostnadsfritt genom att fylla i formuläret.

Guiden är producerad av Conapto och Radar Ecosystem Specialists. 

placeholder1