Hållbar it:
Påverkare och drivkrafter 
för en klimatsmart IT-drift

Radar Ecosystem Specialists och Conapto ger dig

Hållbar IT: Påverkare och drivkrafter för en klimatsmart IT-drift

De senaste årens stora satsningar på datacenter i Sverige från några av världens största tech-bolag har ökat det allmänna intresset för energikonsumtion och IT. För en aktör som eftersträvar hållbarhet i IT-ekosystemet innebär det exempelvis att man anammar ett mer miljömedvetet förhållningsätt till drift, lagring och vid köp av hårdvara. I takt med att konstanta dataflöden blir en förutsättning för samhällets funktion, blir också den miljöpåverkan som en ökad konsumtion av IT riskerar medföra en viktigare aspekt att förstå. Detta gäller för såväl bolag som erbjuder IT-tjänster och produkter, som för köpare och konsumenter av IT. I vår guide Hållbar IT: påverkare och drivkrafter för en klimatsmart IT-drift får du insikt i hur du kan skaffa ett hållbart förhållningssätt till din IT-drift och vilka effekter det egentligen får.

Läs ett smakprov ur rapporten här:

En idag tämligen vedertagen uppfattning i samhällsdebatten kring miljö och hållbarhet är att samhällsaktörer har ett socialt ansvar utöver det som är lagstiftat. Då koncentrationen av IT ökar i alla branscher är en trolig utveckling att fler aktörer, även de som idag inte har IT som sin kärnverksamhet, ur ett hållbarhetsperspektiv utvärderar både hur och vilken IT man konsumerar. Det tilltagande utbudet av hållbarhetsfrämjande alternativ på marknaden, i kombination med den resursåtgång som serverdrift i regel medför, kommer i sin tur resultera i att hållbarhet blir en allt mer betydelsefull parameter vid utvärderingar av ITorganisationens arbete och dess ledning. Rimligtvis bör IT-konsumtionen omfattas och synliggöras i de befintliga hållbarhetsagendor och målsättningar som idag är standard i de flesta större organisationer. IT-organisationer behöver förbereda sig på denna utveckling och de frågeställningar som följer.

Ladda ned rapporten i sin helhet kostnadsfritt genom att fylla i formuläret. 

Guiden är producerad av Conapto och Radar Ecosystem Specialists. 

placeholder1